Vill du veta mer?

Vill-du-veta-mer-om-häften är ett komplement till den information du får i vården. De skapas och granskas i samarbete mellan sjukhusbiblioteken, vårdpersonal, patientutbildningscentra i Region Skåne och personer med egen erfarenhet av sjukdom eller patient- och närståendeorganisationer. Målgrupperna är patienter, närstående, personal, studenter och allmänhet.

När du klickar på ett häfte i listan kommer du till en pdf-fil som är till för skrivas ut.

Foto: News Øresund - Sofi Eriksson © News Øresund – Sofi Eriksson